За нас

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 56 "ЗДРАВЕЦ" е създадена през 1981 г.

Намира се във вътрешността на ж.к. "Младост" - 3 и е разположена  на 2 дка застроена площ и 10 дка залесен и озеленен двор. 

В сградата се помещават осем групи детска градина и две яслени групи. Обособени са три салона за творчески и спортни дейности: физкултурен, музикален салон и интерактивна стая, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалифицирани педагози, логопед от Логопедичен център - гр. София, ресурсен учител от РЦПППО-София-град - за децата със СОП, непедагогически служители, както и екип от  6 медицински сестри. В ДГ № 56 "Здравец" предстои назначаването и на психолог.  Педагогическият персонал е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си.

Целта на работата на целият екип на детската градина е да  постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на  националната , културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата  дейност, е важно  да се съхрани уникалността на детството,  чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за  развиване на детските интереси и заложби в ДГ №56 "Здравец" дават и  организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите. 

Чуждоезиково обучение – английски език;

приложни изкуства;

народни танци;

латино танци;

плуване;

футбол

 

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

 

 

Разгледайте галерията