ДОД

Допълнителни Образоветелни Дейности в Детска Градина 56 "Здравец"

1. Английски език

2. Народни танци

3. Латино Танци

4. Приложно изкуство

5. Футбол

6. Плуване

Ежегодно се предлагат по желание на родителите:

- екскурзии

- зелено училище

- бяло училище

- посещения на музеии и галерии

- разходки и излети

 

 

 

 

 

 

 

Заповед - ДОД.pdf

Обява за конкурс по документи за провеждане на ДОД в ДГ №56.pdf

Протокол - комисия ДОД.pdf