Такси и Прием

Приемът в ДГ № 56 "Здравец" се осъществява съгласно "Наредба за прием на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община", приета от СОС, в сила от 18.03.2019 г. 

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. 

две яслени  групи:

         - набор 2018 г.– посещават 0 деца,  ще бъдат приети 24 деца през месец май 2019 г.;

         - набор 2017 г.– посещават 26 деца, ще бъдат приети 3 деца през месец май 2019 г.;

две групи ДГ набор 2016 г. – посещават 25 деца, ще бъдат приети 29 деца през месец май 2019 г.;

две групи ДГ  набор 2015 г.– посещават 59 деца;

две ПГ групи набор 2014 г. – посещават 59 деца

две ПГ групи набор 2013 г.  – посещават 72 деца.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. На 18.03.2019 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ, ще отпаднат. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

2. След обявяване на свободните места на 18.03.2019 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2019/2020 година, което ще се извърши на 10.05.2019 година под граждански контрол.

3. В периода от 18.03.2019 г. до 18.00 часа на 09.05.2019 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!

ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА :

10.05.2019 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2019/2020 година (под граждански контрол)

11.05.2019 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 23.05.2019 г.-17:00 часа

23.05.2019 г.   Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране

24.05.2019 г.   Актуализация на профилите. Заключване на системата -18,00 ч.

25.05.2019 г.   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 07.06.2019 г. -17:00 часа

07.06.2019 г.   Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

08.06.2019 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 21.06.2019 г.-17:00 часа

21.06.2019 г.   Елиминиране на незаписаните от третото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа

22.06.2019 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 05.07.2019 г.-17:00 часа

05.07.2019 г.   Край на записване в детските градини. Елиминиране на незаписаните от четвъртото класиране

06.07.2019 г. – 29.08.2019 г.  период без класирания

31.08.2019 г.  Първо текущо класиране.

ВАЖНО !!! 

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 ”Здравец”

Понеделник  -  Петък

9.00 до 17.00ч.

 

Наредба за администриране на местни данъци и такси и цени за услуги, предоставяни от СО.pdf

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.pdf